Disclaimer

Gebruik van informatie

We hebben aan de inhoud van deze website veel aandacht besteed, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze onvolledig is, fouten bevat of niet goed functioneert. Hoewel we dit vervelend vinden, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Wel vinden we het prettig als u ons hierop wijst, zodat we dit kunnen herstellen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van de inhoud van deze website mag op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Veerse Toren daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

We hebben geprobeerd de herkomst van alle afbeeldingen te achterhalen. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Eventuele rechthebbenden wordt verzocht contact op te nemen via info@veersetoren.nl.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen we op deze website publiceren.